Για τον Άνδρα … που θέλει να ενημερωθεί για την Βαζεκτομή

Για τον Άνδρα … που θέλει να μάθει για τα Κρουστικά Κύματα Πέους

Για τον Άνδρα … που θέλει να ενημερωθεί για τα Ενδοπεϊκά Fillers

Για τον Άνδρα … που θέλει να μάθει για τον Βραχύ Χαλινό Πέους

Για τον Άνδρα … που θέλει να μάθει για τα Κονδυλώματα

Για τον Άνδρα … που θέλει να μάθει για την Ανδρόπαυση

Για τον Άνδρα … που θέλει να μάθει για την Ανδρική Υπογονιμότητα

Για τον Άνδρα … Intro

Podcasts

«Για τον Άνδρα … » Τα podcasts των ιατρείων Man Care από τον Δρ. Κουτσιαρή Επαμεινώνδα.

Tα Podcasts είναι διαθέσιμα σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες : – Youtube  – Spotify –Apple podcasts

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter