Ψυχοσεξουαλική προσαρμογή των ασθενών που πάσχουν απο καρκίνο προστάτη αδένα

Παρόλη την ύπαρξη επαρκούς διεθνούς βιβλιογραφίας που επισημαίνει τις παρενέργειες της θεραπείας έναντι του καρκίνου του προστάτη αδένα, η έρευνα όσον αφορά την εμπειρία του να ζείς με αυτές τις παρενέργειες όπως τη στυτική δυσλειτουργία και οι επιπτώσεις που έχουν αυτές τόσο στους ίδιους τους ασθενείς όσο και στις συντρόφους τους, είναι εξαιρετικά μικρή και ανεπαρκής

Η πρόσφατη αυτή επιστημονική ανακοίνωση έχει ως σκοπό τη διερεύνηση όλων αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν τη ψυχοσεξουαλική προσαρμογή, την αυτό-εκτίμηση και τις ανάγκες υποστήριξης που χρειάζονται οι ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο προστάτου.

Στην έρευνα συμμετείχαν 21 άνδρες-ασθενείς και η ανάλυση των στοιχείων έφερε στο φώς 3 ανεξάρτητους παράγοντες που εμπλέκονται στην ανδρική ψυχοσεξουαλική προσαρμογή: α) τη ψυχοσεξουαλική επίδραση, β) την επικοινωνία και υποστήριξη και γ) τη διαδικασία αποθεραπείας.

Οι άνδρες που είχαν λάβει θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη ανέφεραν σεξουαλικές διαταραχές-δυσκολίες, προβλήματα ούρησης, χαμηλή αυτό-εκτίμηση και κλονισμένες διαπροσωπικές σχέσεις. Η επαρκής πληροφόρηση και υποστήριξη, η καλή επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς και τις συντρόφους τους διευκόλυναν την καλύτερη και ταχύτερη προσαρμογή στις παρενέργειες της θεραπείας.

Η μελέτη καταλήγει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που διευκολύνει τη διαδικασία της ψυχοσεξουαλικής προσαρμογής από τις παρενέργειες των θεραπειών για καρκίνο προστάτη είναι η επαρκής επικοινωνία των ασθενών με τους ιατρούς τους αλλά και η ποιοτική σχέση με τις συντρόφους τους.

Πηγή: BMC Urol. 2014; 14(56)

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter