Για τον Άνδρα … που θέλει να ενημερωθεί για την Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη Αδένα.

Στο #19 επεισόδιο αναλύουμε μια από τις πιο συχνές παθολογικές ουρολογικές καταστάσεις που ταλαιπωρεί πληθώρα ανδρών. Την καλοήθη υπερπλασία, διόγκωση του προστάτη αδένα. Ποιά είναι τα συμπτώματα; Πώς γίνεται η διάγνωση και ποιές είναι οι θεραπευτικές επιλογές που έχουμε;

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στις παρακάτω πλατφόρμες

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter