Ανδρική υπογονιμότητα και συνοδά προβλήματα υγείας

Στις 09 Δεκεμβρίου 2014, στο περιοδικό Fertility and Sterility ανακοινώθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη που ανέλυε τη σχέση πτωχής ποιότητας σπέρματος και συχνών νοσημάτων.

Ο Michael Eisenberg, αναπληρωτής καθηγητής Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Stanford, στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που ηγήθηκε, καταλήγει στο συμπέρασμα «διαταραχές στην ανδρική γονιμότητα μπορεί να υποκρύπτουν και άλλα προβλήματα υγείας του άνδρα».

Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η έρευνα της σχέσης μεταξύ της ποιότητας του σπέρματος και συνοδών προβλημάτων υγείας. Εξετάστηκαν συνολικά 9387 άνδρες στο χρονικό διάστημα από το 1994 μέχρι το 2011.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, ανωμαλίες στην ποιότητα του σπέρματος σχετίστηκαν άμεσα με υπέρταση, φλεβική ανεπάρκεια και μη ισχαιμική καρδιακή νόσο. Επίσης, ενδοκρινικές διαταραχές, νοσήματα του κυκλοφορικού και δερματικές βλάβες σχετίστηκαν με μη φυσιολογικό σπέρμα.

Η μελέτη στα συμπεράσματά της συστήνει στα πλαίσια διερεύνησης και αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας ο άνδρας να ελέγχεται και για συνοδά προβλήματα.

Πηγή: Fertility and Sterility. Relationship between semen production and medical comorbidity. Michael L. Eisenberg et al. Vol. 103;1:66-71

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter