Ψυχολογικές επιπτώσεις ορχεκτομής

Η χειρουργική πράξη της ορχεκτομής ανήκει στις ακρωτηριαστικές επεμβάσεις και οι ασθενείς, που υποβάλλονται σε αυτή την επέμβαση, διακατέχονται από σειρά ψυχολογικών αντιδράσεων-συναισθημάτων, ιδιαίτερα όταν η αιτία που οδηγεί σε ορχεκτομή είναι η κακοήθεια.

Η ψυχολογική κατάσταση των ασθενών έχει μελετηθεί ήδη από το 1969 από τον E. Kubler-Ross. Η ταξινόμηση έχει ισχύ τόσο στον ασθενή όσο και στους συγγενείς του, αφού και οι δύο πλευρές διακατέχονται από παρόμοιες ψυχολογικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα:

Στάδιο I. Άρνηση της πραγματικότητας: Ο ασθενής αμφισβητεί την αλήθεια που του ανακοινώνεται. Υποθέτει λάθη γιατρών, αποζητεί άλλες γνώμες και δεν αξιολογεί ενοχλήματα και συμπτώματα. Άλλοτε βλέπει με αδιαφορία το πρόβλημά του, σαν αυτό να αφορά άλλο πρόσωπο.

Στάδιο II. Οργή ή εξέγερση: Ο ασθενής επαναστατεί κατά των γεγονότων, συχνά και κατά των γιατρών, είτε για τη διάγνωση είτε για καθυστέρηση διάγνωσης. Συνήθως εναντιώνεται στους οικείους του και στην κοινωνία γενικότερα.

Στάδιο ΙΙΙ. Διαπραγμάτευση: Ο ασθενής έχοντας αποδεχθεί την πραγματικότητα, προσπαθεί να εξασφαλίσει τις μεγαλύτερες δυνατότητες θεραπείας και τις καλύτερες συνθήκες αντιμετώπισης. Χαρακτηριστικά, υπόσχεται αμοιβές και δώρα, προσεύχεται, τάζει στα θεία.

Στάδιο IV. Κατάθλιψη: Ο πάσχων κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καταλαμβάνεται από δευτερογενή κατάθλιψη συχνά με αυτοκτονικό ιδεασμό, που σπάνια ωστόσο πραγματοποιείται.

Στάδιο V. Ήρεμη αποδοχή της αλήθειας.

Είναι αυτονόητο ότι δεν περνούν τα ανωτέρω στάδια όλοι οι ασθενείς, ούτε η παραπάνω σειρά είναι η τυπική στην εμφάνισή τους. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν παλινδρομήσεις ή και αναμίξεις των αντιδράσεων.

Για τον ασθενή που έχει υποβληθεί σε χειρουργικό ευνουχισμό αμφοτερόπλευρο ή ετερόπλευρη ορχεκτομή, σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της αυτοπεποίθησής του αλλά και της εικόνας του σώματός του είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής εμφάνισης του οσχέου με την τοποθέτηση μιας ορχικής πρόθεσης. Σε όλους τους ασθενείς θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα τοποθέτησης ορχικού μοσχεύματος και ειδικότερα στον ίδιο χρόνο με την ορχεκτομή.

Αν και ο αριθμός των μελετών που ασχολούνται με την ψυχολογία των ασθενών που φέρουν ορχικά μοσχεύματα είναι μικρός, εντούτοις καταδεικνύουν ξεκάθαρα τη γενική ικανοποίηση, την αύξηση της αυτοεκτίμησης και την ταχύτερη επάνοδο στη σεξουαλική δραστηριότητα.

ΠηγήΚουτσιαρής Επ. Ιστορία της Ορχεκτομής. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα 2013

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter