Φίμωση

Είναι η στένωση του στομίου της ακροποσθίας (συγγενής ή επίκτητη) που δεν επιτρέπει την αποκάλυψη της βαλάνου. Κατά τη γέννηση τα περισσότερα νεογνά έχουν φίμωση, ως αποτέλεσμα της παρουσίας [...]

Συστροφή Όρχεως

Πρόκειται για  περιστροφή του όρχεως γύρω από τον άξονά του πάνω από 180 μοίρες. Η συστροφή αυτή, έχει ως συνέπεια τη διακοπή της ροής αίματος προς τον όρχι, με αποτέλεσμα τη σταδιακή ισχαιμία [...]

Βαλανοποσθικές Συμφύσεις

Η εσωτερική επιφάνεια της ακροποσθίας, των νεογνών συμφύεται φυσιολογικά με τη βάλανο με τις βαλανοποσθικές συμφύσεις (περίπου 96% των αγοριών). Πρόκειται για μια τελείως φυσιολογική ανατομική [...]

Συστροφή Κύστης Morgagni

Αποτελεί ένα εμβρυϊκό κυστικό υπόλειμμα στον άνω πόλο του όρχεως που συναντάται σε ποσοστό 90% των αγοριών. Συναντάται συνηθέστερα σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας. Έχει διάμετρο 1-10mm και είναι [...]

Επιδιδυμίτιδα

Είναι η φλεγμονή της επιδιδυμίδας, η οποία αποτελεί όργανο της ανδρικής αναπαραγωγικής οδού με εντόπιση στον άνω πόλο του όρχι, όπου ωριμάζει και αποθηκεύεται το σπέρμα. Προκαλείται από την [...]

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter