Ποιό είναι το φυσιολογικό μέγεθος του πέους

Στις 03 Μαρτίου 2015, στο περιοδικό BJU Int, δημοσιεύθηκε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία απαντά στο ερώτημα «ποιό είναι το φυσιολογικό μέγεθος ενός πέους».

Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση 17 μελετών και συμπεριλαμβάνει 15521 άνδρες, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε μετρήσεις του μήκους του πέους και της διαμέτρου, τόσο σε φάση χάλασης όσο και σε στύση.

Με βάση τα νορμογράμματα, το μέσο μήκος ενός πέους σε χάλαση είναι 9,16 εκ. και η διάμετρος είναι 9,31 εκ. Σε στύση, το μήκος είναι 13,12 εκ. και η διάμετρος είναι 11,66 εκ.

Η μέτρηση του πέους είναι σημαντική είτε για την εκτίμηση ανδρών που παραπονιούνται για μικρό πέος είτε για ακαδημαϊκή μελέτη.

Με βάση τους ερευνητές της μελέτης «αρκετοί άνδρες απευθύνονται σε ειδικούς με αγωνία για το μέγεθος του πέους τους, ακόμα και εαν αυτό εμπίπτει στα φυσιολογικά όρια», κατάσταση που χαρακτηρίζεται ως “small penis anxiety”.

Πηγή: “Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15,521 men.” David Veale, Sarah Miles, Sally Bramley, Gordon Muir, and John Hodsoll. BJU International; Published Online: March 3, 2015 (DOI: 10.1111/bju.13010).

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter