Διαταραχές ύπνου και στυτική δυσλειτουργία

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που ανακοινώθηκε στο διεθνές περιοδικό Int J Clin Pract ασθενείς με διαταραχές ύπνου εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης στυτικής δυσλειτουργίας. Ως υπνική διαταραχή ορίζεται η δυσκολία έναρξης και διατήρησης του ύπνου, η υπερυπνία (υπερβολικές ώρες ύπνου) και ο ακανόνιστος ύπνος.

Μελετήθηκαν 34,548 άνδρες ασθενείς που είχαν διεγνωσμένα διαταραχές ύπνου και τα αποτελέσματά τους συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα 138,192 ατόμων που δεν εμφάνιζαν υπνικές διαταραχές. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ασθενών ήταν τα 48,9 ± 15,8 έτη. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 7,5 έτη.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι οι ασθενείς που έχουν υπνικές διαταραχές έχουν 2,11 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Η παραπάνω μελέτη είναι η πρώτη που μας παρέχει επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση μεταξύ στυτικής δυσλειτουργίας και διαταραχών ύπνου.

Πηγή:Increased Risk of Erectile Dysfunction Among Patients With Sleep Disorders: A Nationwide Population – based Cohort Study. Int J Clin Pract. 2015; 69 (8): 846-852

Πληκτρολογήστε λέξεις αναζήτησης και πατήστε Enter